Andningsskydd med lufttillförsel

Bärbara andningsapparater

Se alla

BDmini

BD mini för korta arbetspass eller kombination med luftledningssystem i trånga utrymmen. Den är liten och variabel med olika bärlägen. I kombination med ASV kan BD mini anslutas till arbetsplatsens tryckluftsystem eller kaskad.
se detaljer

G1-SCBA

G1-SCBA för brandförsvaret har utformats så att alla moderna SCBA-funktioner är integrerade i en kompakt och lättanvänd enhet. Den enskilda strömförsörjningen driver larmsystem och användargränssnitt, telemetriradiomodul, head-up-display (HUD) och röstförstärkare. Skärmen är till nytta för användaren utan att vara distraherande, eftersom den hela tiden visar precis den information som är relevant för situationen. Alla G1-versioner inkluderar svängbart och justerbart höftbälte, elektronisk kontrollenhet, telemetrimodul, lungautomat och buddy breather 2nd connection. G1-helmasken har enastående användarkomfort, låg profil och kräver lite underhåll. I stand-by-läge kan användaren andas obehindrat genom tekniken med öppen port. För att minska den totala investeringskostnaden finns inga elektroniska komponenter på masken.
se detaljer

Bärbara andningsapparater AirMaXX

Denna SCBA av hög kvalitet förser användaren med ett bekvämt, enastående andningsskydd. Robust, pålitlig och flexibel; den är ett populärt val för en rad olika underhålls- eller räddningsuppdrag, inklusive brandbekämpning. Designad för att minska stress och trötthet. Den ergonomiskt utformade och optimalt balanserade AirMaXX-ryggplattan kan justeras så att den passar alla kroppsstorlekar. Vi erbjuder även två SCBA i grundutförande som bygger på flera årtionden av erfarenhet: AirMaXX och eXXtreme – konfigurerade system för de vanligaste användningsområdena. Vid frekvent och långvarig SCBA-användning leder maximal användarkomfort till ökade prestanda och god hälsa. I grundutförandet kombinerar AirMaXX SCBA-enheten förstklassiga ergonomiska detaljer med avancerad teknologi och ger användaren den bästa upplevelsen som är tillgänglig i dag vid SCBA-användning. Om du ofta använder din SCBA , under långa stunder i taget eller om du behöver fullständig koncentration för ditt arbete, så är AirMaXX det system du ska välja. Kontinuerlig exponering för lågor och värme under återkommande, påfrestande övningar sliter särskilt mycket på utrustningen. Till eXXtreme-enheter i grundutförande används särskilda material så att underhållet och ägandekostnaden för viktiga komponenter minskas, annars skulle sådana komponenter behöva bytas ut regelbundet med tanke på tillämpningsområdena. Instruktörer och andra som arbetar i miljöer där de regelbundet utsätts för höga temperaturer och lågor väljer eXXtreme.
se detaljer
/

SCBA Fall Protection Combinations

Se alla

alphaFP Fallskyddssele för andningsapparater

Situationer där man både måste använda andningsapparat med tryckluft och fallskyddsutrustning är alltid påfrestande för användaren. Att sätta på sig en andningsapparat ovanpå en fallskyddssele är tidsödande samtidigt som resultatet blir obekvämt och inte ger den säkerhet som krävs. Därför har MSA utvecklat alphaFP-selen för andningsapparater, en ny och unik lösning som löser två problem på en gång. Den kan enkelt anslutas till samtliga ryggplattor för andningsapparater från MSA. alphaFP har ett system med öppning på framsidan som gör att man kan sätta på sig andningsapparaten med några enkla handgrepp – även i ett trångt fordon. Det sparar tid för användaren – värdefull tid som behövs i arbetet med att rädda liv. alphaFP ger maximal säkerhet i utsatta situationer. Användarkomforten är hög och selen är idealisk för räddningsarbete med andningsapparat på hög höjd, i schakt eller i tunnlar. Selen finns i två versioner, alphaFP pro och alphaFP basic, och i två olika storlekar, standard och large.
se detaljer
/

Bärbara andningsapparater – delar och tillbehör

Se alla

Special Harnesses

The MSA eXXtreme harness for SCBA is the right choice for repeated  extreme conditions, e.g. during demanding training scenarios. With improved materials, the special harness minimizes your investments in maintenance, repair and replacement parts.
se detaljer

alphaCLICK High Pressure Coupling System

alphaCLICK is the high pressure coupling system for very simple and rapid connection of compressed air cylinders to the pressure reducer. Now enhanced with new safety features on adapter and coupling.
se detaljer

Påse för snabbinsatsstyrka

Instant help under severe circumstances The Bag for Rapid Intervention Team is carried by a firefighter and supplies breathable air to a person who had an accident in a hazardous atmosphere. It is supplied with a pneumatic system that is connected to an existing cylinder. Depending on the application, it can be equipped with the rescue hood RespiHood or a combination of demand valve and full face mask as required.
se detaljer
/

Helmasker

Se alla

3S Full-Face Helmet Mask

Mask-helmet-combinations offer the advantage that your full face mask can be put on and taken off without removing your helmet. Not only do the adjustable rubber straps allow for a more comfortable fit for every head size and shape; better positioning also provides more safety. The full face masks 3S-H don’t require a standard head harness. When attaching the mask to the helmet, the helmet takes the place of the traditional harness and keeps the mask in position.
se detaljer

Ultra Elite® Helmask

Helmasken Ultra Elite har utvecklas med inriktning på framtiden. Den ergonomiska formen, den moderna tekniken och detaljnogg - rannheten gör den till det idealiska valet för yrkesmän som behöve andningsskydd ofta och/eller under långa tider vid koncentrationskrävande insatser. Den ergonomiska Ultra Elite-masken utmärker sig med sitt ostörda synfält och exemplariska användarkomfort, samt för den utmärkta talöverföringen. Ultra Elite finns i över 40 olika versioner, med ett stort utbud av tillbehör för att passa just dina behov. Vid långvarig användning är modellerna med ansiktsskyddet, näshättan och selen av gult silikon optimala. Silikon är särskilt hud vänligt, ozonbeständigt och UV-beständigt.
se detaljer

3S

MSA 3S helmask, den mest framgångsrika maskdesignen i världen med över 5 miljoner sålda exemplar, har vidarutvecklats. Nu med ännu mer användarkomfort utan att ge avkall på 3S-maskens klassiska stil.
se detaljer
/

Övervakningssystem

Se alla

alpha Personal Network

[alphaSCOUT] Den personliga övervaknings- och larmenheten alphaSCOUT är det centrala elementet i alpha personal network som kan fås som tillval. Eftersom den är trådlös och helt frikopplad från andningsapparaten är alphaSCOUT alltid till hands. Den trådlösa alphaSCOUT är nästa generations integrerade kontrollenhet [ICU]. Den tar emot tryckinformation från sändaren på ryggplattan och beräknar sedan återstående användningstid. Dessutom har den en rörelsesensor och larmsignal. Förutom överföring via kortdistanssignaler med alphaMITTER-sändaren på ryggplattan kan den kommunicera med en basstation hos räddningsledningen via en separat långdistanssignal. Därmed är en fullständig telemetrisk övervakning möjlig. All insatspersonal övervakas automatiskt via basstationen så att insatsledningen kan sända in hjälp vid första tecken på problem. En utrymningssignal kan vid behov skickas till en del av eller hela insatsstyrkan. I skärmade miljöer fungerar en andra alphaSCOUT som en repeterare så att signalen kan vidaresändas ännu längre. [alphaHUD] Den nyaste systemkomponenten är den trådlösa head-up-displayen alphaHUD som enkelt kan fästas på insidan av en Ultra Elite-mask. Den visar tryckstatus och larminformation om lågt batteri, lågt tryck och utrymning i kanten av synfältet utan att man behöver använda händerna. Lysdioderna lyser under två sekunder varefter de gradvis försvinner under åtta sekunder, vilket ger en konstant, icke störande läsbarhet. Lysdiodernas styrka justeras automatiskt efter ljusförhållandena. En blinkande larmsignal kallad buddy light är också synlig utifrån när lufttrycket sjunker under en farlig nivå. [alphaMITTER] alphaMITTER är en kortdistanssändare på andningsapparatens ryggplatta som sänder lufttrycksdata till alphaSCOUT eller alphaHUD varannan sekund. Eftersom den trådlösa alphaSCOUT och alphaHUD är oberoende av ryggplattan kan antalet enheter som en hel grupp behöver reduceras med upp till 75 % – en stor investeringsbesparing. [alphaBASE] alphaBASE är standardmottagaren som fungerar tillsammans med alla PC-datorer. En extern antenn med magnetisk fot kan väljas som tillval för fordonsmonterade applikationer. En batteridriven version av alphaBASE och alphaBASE standard kan även användas med xplore TABLET PC. Kombinationen med en batteridriven alphaBASE och xplore TABLET PC ger full rörelsefrihet. xplore TABLET PC:n med sin höga kapacitet och kompakta design är det ultimata verktyget för att hantera information under en insats. Höljet är robust och uppfyller kraven enligt IP 67 [vattentätt]. Tack vare sin skärm med hög upplösning kan xplore TABLET PC:n användas i alla ljusförhållanden, även i direkt solljus. [alphaTAG/TAGWriter] Varje användare kan identifiera sig med den alphaSCOUT som används via en alphaTAG. Varje enskild alphaTAG programmeras med TAGwriter och en praktisk PC-programmodul. På så sätt kan flera personer dela en alphaSCOUT, vilket gör att utrustningskostnaderna kan sänkas rejält. [alphaCONTROL 2] MSA:s egna och unika övervakningsprogramvara alphaCONTROL 2 kör automatiskt utan behov av manuellt handhavande. Alla händelsedata loggas och analyseras automatiskt. En av de nya funktionerna är en centraliserad övervakning av flera alphaBASE-enheter som är förbundna via WLAN. Även utan telemetri kan programvaran alphaCONTROL 2 användas som ersättning för konventionella kontrolltavlor. [ALTAIR 5X] Tillvalet Wireless USB möjliggör en integration av ALTAIR 5X i alpha Personal Network. Den nyaste medlemmen i ALTAIR-familjen med bärbara gasdetektorer har kapacitet för 6 gaser, en stor högupplöst skärm, 18 förprogrammerade språk och en bockmarkering för funktionstest var 24:e timme. Dessutom kan ALTAIR 5X fås med färgskärm.
se detaljer

motionSCOUT

motionSCOUT är utvecklad för att minska söktiden av nödställd rökdykare och därmed höja den personliga säkerheten. Larmfunktionen är helautomatisk men kan givetvis också aktiveras manuellt av användaren. motionSCOUT är extremt enkel att använda. Den känsliga elektroniska rörelsedetektorn märker alla normala kroppsrörelser. motionSCOUT är service och underhållsfri.
se detaljer

ICU, ICU-S

ICU, integrerad kontrollenhet för SCBA serie BD88, BD96, AirGo och AirMaXX. ICU övervakar kontinuerligt: tryck, temperatur, kvarvarande servicetid, batterikapacitet och användarnas rörelse.
se detaljer
/

Airline-masker

Se alla

Konstantflödes Air-Line andningsskydd

Andningsapparat med tryckluftsledning oberoende av omgivningsluften. Används i områden där omgivningsluften inte är inandningsbar eller syrehalten är för låg. Modulsystem med brett utbud av tillbehör för individuella krav.
se detaljer

PremAire® Combination

PremAire Combination är en mångsidig och bekväm kombinerad frisklufts- och flyktapparat med tryckluftsflaska till ett rimligt pris. En strömlinjeformad design med huvudreduceringsventilen och flaskventilen i en enhet ger en mycket liten storlek och profil som gör att sannolikheten för att fastna blir mindre vid arbete i slutna eller trånga utrymmen. PremAire Combination kan utrustas med antingen 3S-PS-MaXX eller Ultra Elite-PS-MaXX helmasken i kombination med lungautomaten AutoMaXX-AS.
se detaljer
/

Friskluftsförsörjningssystem

Se alla

Turbo-Flo

Turbo-Flo kan användas med eller utan fläkt. Utan fläkt kan användaren ha en slang på upp till 18 m. Med fläkt kan slangen vara 36 meter. Robust utförande
se detaljer
/

Flyktmasker

Se alla

PremAire® Escape

PremAire Escape är en tryckluftsmatad flyktapparat för övertryck avsedd för kortare användningstider (EN 402) som ger användaren andningsskydd vid flykt från giftiga atmosfärer. Komponenterna i andningsskyddet tål höga nivåer av industrigasläckage och tuffa kemiska miljöer. Tack vare den intuitiva påtagningsproceduren som tar mindre än 5 sekunder, ger PremAire Escape användaren en möjlighet att fly från en potentiellt farlig miljö utan svårigheter. Den ger användaren lufttillförsel under 10-15 minuter. PremAire Escape är i standardutförande utrustad med en 3S-helmask. Enheten finns även med PremAire Mask-Hood för höga koncentrationer av industrigasläckage, exempelvis dödlig H2S.
se detaljer

S-Cap-Air

S-Cap-Air är en andningsapparat med huva och konstant luftflöde, för evakuering av områden med giftiga ämnen eller syrebrist. Öppna bara enheten, tag på huvan och evakuera.
se detaljer
/

Bärbara andningsapparater med slutet system

Se alla

AirElite 4h

Mer än 113 år av kompetens, och erfarenhet på fältet av andningsapparater och personlig skyddsutrustning har gjort det möjligt att utveckla AirElite 4h. Tillsammans med den integrerade kontrollövervakningen IC-Air blir det en unik syrgasapparat. Alla fördelar av KO2 är nu i princip tillgängliga för lång insatstid, upp till 4 timmar. I samarbete med det ackrediterade testinstitutet EXAM, analyserades alla behov för gruvräddningsteam och brandförsvar. Huvudsakliga tillämpningsområden är tunnlar, stora lagerlokaler och höga byggnader. AirElite 4h kräver inte ytterligare logistik som dyr testningsutrustning, syrehantering eller djupfrysning. Komprimerad oxygen och is behövs inte; detta reducerar investering- och underhållskostnaderna av AirElite 4h till ett minimum
se detaljer
/

Självräddare

Se alla

SavOx

SavOx, som är lufttät och förpackad i en rosfri behållare, kan förvaras i bältet eller i ett axelband. Den är alltid färdig att användas, tar bara ett par sekunder att ta på, och förser därefter användaren med syre.
se detaljer

SavOxCap 60

This self-rescuer with hood provides more than 60 minutes of breathing air during escape conditions while also protecting eyes and head. Featuring proven KO2 technology, it provides a reserve of oxygen according to demand. Dons fast and easy. Features a highly visible orange hood, flexible visor and integrated half mask with speech diaphragm. The TR device allows quick and economic training of donning and use by simulating the weight and properties of real units
se detaljer

SSR 30/100

SSR 30/ 100, som är luftät och förpackad i rostfri stålbehållare, tar bara ett par sekunder att ta på och förser därefter användaren med syre.
se detaljer

SSR 90 (K 60)

Kemisk syrgasapparat för räddning, förpackad i en robust rostfri stålbox. Vikt vid användande är 3.4 kg. Insatstid: 90 minuter vid medium till tungt arbete, 5 timmar vid vila.
se detaljer
/
Jämförelselista (0) Jämför produkter